ร่วมแต่งดำ ไว้อาลัยกระทรวงการคลัง ไม่เห็นด้วยออกระเบียบห้ามขึ้นเงินเดือนลูกจ้าง

รพ.ชุมชนใน จ.สตูล ร่วมไว้อาลัย กระทรวงการคลังหลัง

eazyportal.com ออกระเบียบห้าม รพ.จ้าง ลูกจ้างห้ามขึ้นเงินเดือนลูกจ้าง โดย นพ.ปวิตร วนิชชานนท์ ผอ.รพ.ละงู พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างใน รพ.ละงู กว่า 200 คนร่วมไว้อาลัยกระทรวงการคลัง

ด้วยการพร้อมใจกันแต่งชุดดำมาทำงานในวันนี้ พร้อมยืนยันไม่เห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าว อยากให้ยึดระเบียบเดิมที่แต่ละ รพ. ใช้งบของ รพ.เอง ในการจ้างลูกจ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใน รพ. ถือเป็นผู้ที่ทำงานกับผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ระเบียบที่ออกมาถือเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่

โดย ผอ.รพ.ละงู กล่าวว่า รพ.ละงู มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกจ้างอยู่ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ระเบียบของกระทรวงการคลังดังกล่าว ออกมาทำให้ขวัญเสียกันทั่วประเทศ เราในฐานะ รพ.ชุมชน แห่งหนึ่ง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าว

ซึ่งระเบียบดังกล่าวกระทบหมดทั้งจังหวัด รพ.ศูนย์ รพ.จังหวัด รพ.อำเภอ และ รพ.ชุมชน ต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีลูกจ้างเมื่อสอบได้ที่อื่นก็จะมาลาออก หากใช้งบบัญชีกลางจะเกิดความล่าช้า รพ.กว่า 900 แห่ง รวมทั้ง รพ.สต. ทั่วประเทศ หากมีการขอไปมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนคอขวดกระจุกแน่นอยู่ เกิดความล่าช้า จึงอยากเรียกร้องให้ใช้ระบบเดิมที่เราดูแลตามสถานะของเรา