“อภิสิทธิ์” ชนะคดี “พล.อ.อ.สุกำพล” ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

อัพเดทข่าวดัง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เผย ศาลฎีกา พิพากษาคดี ให้เพิกถอนคำสั่ง พล.อ.อ.สุกำพล ปลดออกจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

อัพเดทข่าวดัง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งข้อความถึงสื่อมวลชน ระบุว่า วันนี้ศาลฎีกา ได้อ่านคำพิพากษาคดีที่ตนฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เพื่อให้เพิกถอนคำสั่ง ที่ปลดตนออกจากราชการ โดยศาลฎีกาได้ยืนคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ที่ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เนื่องจาก เป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบ

โดย นายบัณฑิต ศิริพันธ์ ทนายความของ นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงคดีที่ นายอภิสิทธิ์ ฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกคำสั่งปลดออกจากราชการทหาร ย้อนหลังถึง 23 ปีว่า นายอภิสิทธิ์ได้ต่อสู้คดีนี้ มาถึง 3 ศาล จนกระทั่ง ศาลฎีกา พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของ พล.อ.อ.สุกำพล เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ส่อไปในทางทุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ สามารถแนบคำพิพากษาศาลฎีกา ไปยื่นคำร้องต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กับ พล.อ.อ.สุกำพลได้

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ปี 2555 พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น (รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์) ได้ลงนามในคำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ 1163 /2555 เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยมีเนื้อความโดยสรุปว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ปี 2531 ว่าที่ รต. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รรก.อจ.ส่วนการศึกษา รร.จปร. (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) ได้ใช้เอกสารใบสำคัญ สด.9 แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย ลง 8 เม.ย. ปี 2531 อันมีข้อความสาระสำคัญเป็นเท็จ (ถือว่า เป็นเอกสารเท็จ) จนทำให้เจ้าหน้าที่ สัสดีผิดหลงใบสำคัญ สด.3 ลง 2 มิ.ย.ปี 2531 ขึ้นทะเบียนกองประจำการ จึงให้ปลด ว่าที่ร.ต.อภิสิทธิ์ ออกจากราชการ

นอกจากนี้ เมื่อเดือน เม.ย. ปี 2530 พล.อ.อ.สุกำพล ยังนำเอกสาร อาทิ ทะเบียนกองประจำการ สด.3, บัญชีคนขาดปี 2539, บัญชีเรียก สด. 16 และ ใบ สด.9 กล่าวหาว่า นายอภิิสิทธิ์ ไม่รับการเข้าเกณฑ์ทหาร นำมาสู่การถอดยศทหารของ นายอภิสิทธิ์ และตราบาปว่า “หนีทหาร”

วันที่ื 16 ก.ย.ปี 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 159 ต่อ 27 เสียง ไม่ออกเสียง 1 ถอดถอน พล.อ.อ.สุกำพล พ้นจาก ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลัง ป.ป.ช. ชี้มูล กรณีใช้ตำแหน่ง แทรกแซงการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งทำให้ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี