Uncategorized ข่าวทั่วไป ต่างประเทศ

เมียนมาขุดเจอ “ขุมทองทหารญี่ปุ่น” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บนเส้นทางรถไฟสายมรณะ

โลกฮือฮา ขุดเจอขุมทองคำแท่ง สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บนเ […]