รัฐบาลช่วยลดราคาน้ำมันทางอ้อม
เศรษฐกิจ

รัฐบาลช่วยลดราคาน้ำมันทางอ้อม ยอมเก็บเงินเข้ากองทุนเหลือ 10 สตางค์ต่อลิตร

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ […]