รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

อัพเดทข่าวดัง

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี พบสื่อมวลชนในโครงการ Meet The Press เพื่อประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โดยในปี 2561 กระทรวงดีอีจะขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลอย่างเข้มข้นที่สุด ตั้งเป้าขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ 5 ด้าน (SIGMA) ได้แก่

1. S คือ Cyber Security การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการพัฒนาบุคลากร 1,000 คน ซึ่งไทยถือว่าได้รับการยอมรับจากอาเซียน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรในไทยแห่งแรก โดยเน้นพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ ฝึกซ้อมรับมือในสภาพจำลองสงครามไซเบอร์ 1 – 2 ครั้ง และถ้าเป็นไปได้จะจับมือกับประเทศในอาเซียนให้ซ้อมร่วมกัน

พร้อมกับเตรียมจัดงานไซเบอร์โอลิมปิกในประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาแข่งขัน เพื่อส่งเสริมความสามารถและอาจมีทุนสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้จะเปิดรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัตราเงินเดือนสูงกว่าปกติ เพื่อจูงใจให้เข้ามาทำงานกับราชการ พร้อมทั้งจะมีการเสนอกฎหมายดิจิทัล เพื่อจัดระบบภัยที่จะเข้ามา ก่อนนำเสนอ ครม. ในเร็ว ๆ นี้

2. I คือ Infrastructure การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

เน้นขับเคลื่อนเน็ตประชารัฐ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจะดำเนินการให้ครบทั้ง 74,965 หมู่บ้าน ซึ่งเหลืออยู่ 10,660 หมู่บ้าน

และโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ที่ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพื้นที่ 700 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นั้น ตอนนี้การออกแบบอาคารเสร็จแล้ว

ในเร็ว ๆ นี้จะเปิดตัวภาคเอกชนไทย และต่างประเทศ นับ 10 ราย เช่น ไมโครซอฟท์ โนเกีย ไอบีเอ็ม ซึ่งในพื้นที่โครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ จะรวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถโดยเน้นใน 10 อุตสาหกรรมหลัก เข้ามาพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

รวมถึงจัดตั้งสถาบัน IOT แห่งชาติ (Internet of Things หรือ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง) ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดตั้ง 1,000 ล้านบาท ด้านสมาร์ทซิตี้จะพัฒนา 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยองชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเป็นต้นแบบให้กับเมืองอื่น ๆ

3. G คือ Digital Government รัฐบาลดิจิทัล

ต้องมีการบูรณาการการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. M คือ Digital Manpower คือ การพัฒนากำลังพลดิจิทัล

มีเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 1 ล้านคน เพื่อจะมาใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ และการพัฒนาด้านธุรกิจและการประยุกต์

5. A คือ Applications การพัฒนาด้านธุรกิจและการประยุกต์

เป็นฐานความรู้ให้ประชาชนมาเรียนรู้เนื้อหาแบบเข้าใจง่าย ๆ โดยมีแนวคิด “มือถือคือห้องเรียน”เนื่องจากพบว่าคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 90 ล้านชื่อ ซึ่งถือว่ามีการใช้บริการมากถึง 150% จึงอยากให้หน่วยงานของรัฐได้จัดทำเนื้อหาที่มีประโยชน์ และให้ความรู้กับประชาชน สามารถเข้ามาเรียนรู้ แต่ต้องทำเนื้อหาให้น่าสนใจและสนุก โครงการทั้งหมดนี้ถือเป็นการลงทุนด้านเนื้อหา และจะทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลมากขึ้น

ช่วงท้ายของ Meet The Press นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการจัดโครงการ Meet The Press ในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐบาล หลังนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทำให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และตนเอง รวมถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จะจัดโครงการนี้ 2 สัปดาห์/ครั้ง

ซึ่งจะเชิญรัฐมนตรีมาพบสื่อภายในทำเนียบรัฐบาล และเปิดโอกาสให้สื่อประจำกระทรวงต่าง ๆ เข้ามารับฟังข้อมูลโครงการต่าง ๆ และไขข้อสงสัยประเด็นร้อน ๆ ให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบ

ในครั้งต่อไปเตรียมพบกับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา