Uncategorized การเมือง ข่าวทั่วไป อื่นๆ เศรษฐกิจ

พลังงานยอมถอย ให้ผู้ค้าประกาศราคาน้ำมันล่วงหน้าได้ พยุงดีเซลไม่เกิน 30 บาท

กระทรวงพลังงาน เตรียมดึงเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้า […]

รัฐบาลช่วยลดราคาน้ำมันทางอ้อม
เศรษฐกิจ

รัฐบาลช่วยลดราคาน้ำมันทางอ้อม ยอมเก็บเงินเข้ากองทุนเหลือ 10 สตางค์ต่อลิตร

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ […]